وینچ

 جرثقیل سقفی 10 تن ، یک وینچ 15 تن به همراه یک مونوریل 3.2 تن در پروژه سد چراغ ویس  در کردستان مربوط به شرکت آبان صنعت کارا توسط شرکت فنی – مهندسی سنگان نیرو ایرانیان طراحی تولید و انجام شده است.

وینچ اتاق دریچه های تخلیه کننده :

 1. تحمل نیروی باربرداری وینچ : 15 تن
 2. میزان بالابری : 80 متر

جرثقیل سقفی اتاق دریچه های تخلیه کننده :

 1. ظرفیت : 5 تن
 2. نوع سازه : تک پل
 3. دهانه : 5/5 متر

جرثقیل سقفی اتاق شیرالات خروجی ابگیر آبیاری :

 1. ظرفیت : 10 تن
 2. نوع جرثقیل : سقفی تک پل
 3. دهانه : 8/5 متر

جرثقیل مونوریل پروژه :

 1. تعداد : 3 دستگاه
 2. ظرفیت هر کدام : 3 تن
 3. ارتفاع های بالابری : 20 و 24 و 32 متر