جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی  با تحمل ظرفیت باربرداری 2 تن توسط شرکت سنگان نیرو ایرانیان طراحی ساخته نصب و راه اندازی شده است.

مشخصات جرثقیل بازویی گردان 2 تن :

  1. جرثقیل بازویی
  2. نوع سازه : مجهز به بازوی گردان
  3. ظرفیت تحمل مقید بارِ 2 تن
  4. محرک در سه محور گردشی به چپ و راست و انتقالی در طول بازو به بالا و پایین
  5. مجهز به ریموت بی سیم