جرثقیل نیم دروازه ای

شرکت فنی- مهندسی سنگان نیرو ایرانیان تمامی مراحل مربوط به طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی جرثقیل نیم‌دروازه‌ای را به انجام می‌رساند.
جرثقیل نیم‌دروازه‌ای، شامل دو نوع تک‌پل و دوپل می‌باشد. دارای یک پایه با قابلیت حرکت بر روی ریل بوده و فضای کمتری را نسبت به سایر انواع جرثقیل‌ها اشغال می‌نماید.

جرثقیل نیم‌دروازه‌ای

مورد کاربری این نوع جرثقیل