جرثقیل نیم دروازه ای

شرکت فنی- مهندسی سنگان نیرو ایرانیان تمامی مراحل مربوط به طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی جرثقیل نیم‌دروازه‌ای را به انجام می‌رساند.
جرثقیل نیم‌دروازه‌ای، شامل دو نوع تک‌پل و دوپل می‌باشد. دارای یک پایه با قابلیت حرکت بر روی ریل بوده و فضای کمتری را نسبت به سایر انواع جرثقیل‌ها اشغال می‌نماید.

نمونه های ساخته شده جرثقیل نیم دروازه ای در شرکت سنگان نیرو ایرانیان :

سنگان نیرو ایرانیان جرثقیل نیم دروازه ای را در پروژه های صنعتی متفاوت طراحی تولید نصب و راه اندازی نموده است.

  1. جرثقیل نیم دروازه ای 3 تن با دهانه 10/5 متر و ارتفاع 6 متر
  2. جرثقیل نیم دروازه ای پروژه ی شرکت ثنا با ظرفیت 3 تن و دهانه 13/2متر

مورد کاربری این نوع جرثقیل