جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه‌ای، از شاخه های اصلی تولید شرکت فنی – مهندسی سنگان نیرو ایرانیان می‌باشد. تمامی مراحل اجرای این محصول ؛شامل طراحی، مشاوره، نصب و راه‌اندازی توسط متخصصین این شرکت به انجام می‌رسد.
شرکت سنگان نیرو اندوخته‌ای ارزشمند را پس از سال‌ها تجربه در زمینه‌ی طراحی‌، مشاوره، ساخت، نصب، اجرا و راه‌اندازی انواع جرثقیل‌های سقفی، دروازه‌ای، نیم‌دروازه‌ای‌، بازویی‌، وینچ‌های سیم‌بکلسلی، زنجیری و … با مشخصات فنی بسیار متنوع، کسب نموده است.

برای نخستین بار در ایران جرثقیل دروازه ای ریل گذار با ظرفیت 20 تن با قابلیت باربرداری از روی واگن یا خرک و چرخه ی انتقال ایمن کوپلاژ راه آهن به طول 18 متر ، و نصب آن در جلو و حرکت دستگاه روی کوپلاژ نصب شده و تکرار این فرایند بدست مهندسین سنگان نیرو ایرانیان طراحی ساخته و راه اندازی شد.

جرثقیل دروازه‌ای در پروژه‌های زیادی از شرکت سنگان نیرو ایرانیان با ظرفیت، دهانه و ارتفاع‌های متفاوت، طراحی، ساخته و راه‌اندازی شده‌است. تعدادی از این جرثقیل‌های دروازه‌ای ساخته شده شامل موارد زیر هستند :